Arteterapie

by - září 17, 2019

Pokud chceme jasně definovat, co je arteterapie, tak zjednodušeně řečeno je to léčba založená na tvůrčích aktivitách. Může to být kresba, práce s textem, hudba, divadlo...zkrátka jakékoli tvoření. Něco, co je za vámi vidět, pokud možno okamžitě.  V mém konkrétním případě to byla například léčba prostřednictvím obrazu, kdy se umění stává nástrojem k léčení.


Arteterapie využívá metafory: Co se děje kolem nás, je odrazem toho, co se děje v nás, a naopak. Proto to, co prožíváme v našem životě, se objevuje při práci na papíře, v hudbě atd. Pokud se cítíme  špatně,  nepomohou nám logické argumenty, protože ty neovlivňují naše pocity, avšak arteterapie vychází právě z pocitů a emocí. Protože je založena na prožitku, může nám pomoci právě v případě, kdy s vyjadřováním pocitů máme problémy, může být úspěšně použita pro změnu vnitřního prožívání, k relaxaci, zklidnění mysli (za tímto účelem je vhodné pracovat právě s mandalami, protože kruh je nejvíce zklidňujícím tvarem ze všech) a k léčbě somatických nemocí, které vnikají při zvýšeném napětí v těle. 

Při stresových situacích, které jsou způsobeny frustrací, dochází k tělesnému napětí a tím ke špatnému prokrvení stažených částí těla. Pokud tento stav trvá dlouho, dochází vlivem nedostatečného prokrvení k poruchám a následně k vývoji onemocnění. Při arteterapii dochází pomocí tvoření k postupnému uvolňování emocí a pocitů a tím i k odeznění tělesného napětí. Díky tomu postupně dojde k navrácení přirozené rovnováhy a celkového zdraví. 

Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině. Většina lidí, když se cítí špatně, vede "samomluvu", která bohužel většinou nepomáhá, mnohdy naopak vede ke zhoršení stavu. Pojmenování a vyslovení vnitřních pocitů nahlas nabízí jasnější pohled na řešenou situaci. Formulací vlastních myšlenek pro někoho jiného si své pocity více uvědomujeme a uspořádáváme. Zachycení pocitů na papír může sloužit jako určitý mezistupeň, když i mluvení o problému je pro nás obtížné. Někdy je totiž snazší zachytit pocit do barev a tvarů než do slov. 

Při arteterapii kreslením nezáleží na talentu ani na tom, jestli s kreslením máte nebo nemáte zkušenosti. Každý, kdo umí držet tužku, je schopen přirozené kresby. Pokud potřebujete uvolnit tělo i mysl a načerpat novou energii, zkuste si, až budete sami doma v klidu,  vzít papír a něco vytvořit. A zkuste do toho průběžně promítat svoje pocity. Nemusíte všechny, stačí sem tam něco. Časem ucítíte, jak z vás budou věci, co vás tíží, pomalu odpadávat a vy se budete cítit klidnější, silnější a vyrovnanější. Není to nic složitého.

Mohlo by vás také zajímat

0 komentářů