1. Kořenová čakra - Muladhara

by - září 19, 2019


Naše cesta páteří vzhůru začíná v základně páteře, sídle první čakry. Právě zde leží základ celého systému, základní kámen, na němž musí spočívat všechny ostatní čakry, a proto má tato čakra klíčový význam. Pojí se s živlem země a všemi bytelnými, pozemskými věcmi, jako je naše tělo, zdraví, materiální a finanční existence a schopnost projevit a zaměřit se na naše potřeby.


Harmonická funkce
Je-li tvoje základní čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváš hluboké osobní spojenectví se Zemí a jejími tvory, nezkalenou vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Cítíš se být zařazen do přirozeného běhu života, do střídání klidu a aktivity, smrti a nového života. Tvé jednání je neseno přáním spoluúčastnit se života na tvé mateřské planetě, v souzněnís plodivou silou Země, s životem v přírodě. Připadá ti snadné uskutečňovat ve světě své cíle. Tvůj život stojí na neotřesitelné pradůvěře. Zažíváš Zemi jako místo jistoty, kde můžeš dostat všechno, čeho je ti zapotřebí: přízeň, výživu, bezpečí a ochranu. Tím se otvíráš s důvěrou životu zde na Zemi a vše, čeho se ti dostává, přijímáš s vděčností.

Disharmonická funkce
Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží tvoje myšlení a jednání hlavně kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků, jako např. dobrého jídla, alkoholických nápojů, sexu atd. To, po čem bažíš, si chceš také přivlastnit, aniž bys přemýslel o následcích. Zároveň ti může být vysloveně zatěžko otevřeně brát a dávat. Máš tendenci se pojistit a ohraničit. Neschopnost něčeho se vzdát a touha si všechno podržet je nezřídka vyjádřena v tělesné rovině formou zácpy nebo tělesné nadváhy. Tvé jednání je zaměřeno především na uspokojování tvých vlastních fyzických potřeb. Přitom přehlížíš nebo nevědomky přecházíš potřeby jiných, stejně jako potřebu svého vlastního těla po zdraví a umírněné výživě a po vyrovnaném a harmonickém způsobu života. V extrémních případech trváš na určitých představách a žádostech, od kterých se nedokážeš odpoutat. Jestliže jsou tvoje utkvělé představy okolnostmi nebo ostatními lidmi vystaveny tlaku, reaguješ podrážděně a hněvivě, v extrémních případech také zuřivě nebo agresivně. Nemírné prosazování vlastních přání a představ spadá rovněž do oblasti porušené základní čakry. Vztek, hněv a násilí jsou konec konců obranné mechanismy, které poukazují na nedostatek pradůvěry. Za takovým jednáním stojí vždycky strach ztratit nebo vůbec nezískat něco, co ti dává pocit jistoty nebo dobré pohody. Země je pro tebe místem, které musí být ovládáno a vykořisťováno, aby se člověku zajistilo přežití. A tak je vykořisťování, které dnes převládá v poměru vůči Zemi, a porušování její přirozené rovnováhy, symptomem poruch v základní čakře u většiny dnešních lidí.


Nedostatečná funkce
Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je tvoje tělesná konstituce velmi slabá a máš málo tělesné i duševní síly překonání čehokoliv. Mnoho věcí v životě ti dělá starost, pocity nejistoty znáš velmi dobře. Možná máš také pocit nejisté půdy pod nohama, nebo se cítíš ,,ne zcela přítomen". Nepřipadá ti snadné vyrovnat se s požadavky života, často ti chybí síla prosadit se a stabilita. Proto ti život na Zemi připadá často jen jako břímě, a ne jako radost. Stále toužíš po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný. Budeš však tak dlouho konfrontován s problémy pozemského života, dokud se nenaučíš považovat je za milníky svého celkového vývoje.


Umístění čakry: Hráz, základna páteře, kostrčový plexus
Živel: Země
Části těla: Nohy, chodidla, kosti, tlusté střevo
Vnitřní stav: Ukotvení
Barva: Čevená
Smysl: Čich
Mantra: Lam


Kresleno:
Derwent Inktense
Faber-Castell Albrecht Dürer
Micron č. 4, 8

Mohlo by vás také zajímat

0 komentářů