Meditace s kořenovou čakrou

by - října 01, 2020

 MEDITACE S KOŘENOVOU ČAKROU


 


1. Pohodlně se posaďte s mandalou kořenové čakry před sebou (viz přiložený obrázek).

2. Odložte stranou všechny starosti a problémy a věnujte pozornost dechu. Dýchejte pomalu. Uvědomujte si, jak se s každým nádechem více uvolňujete a s každým výdechem se noříte hlouběji do vlastního vědomí, do svého nitra.

3. Nyní přesuňte pozornost k mandale. Dobře si jí prohlédněte. Začněte od vnějšího okraje a postupujte směrem dovnitř. Pozorujte čtyři okvětní lístky, čtverec a obrácený trojúhelník v jejich středu. Grafický znak, který obklopuje trojúhelník, značí podstatu čakry - primární životní sílu. Čtverech znamená stabilitu a červená barva energii Země.

4. Meditujte o dvojí symbolice mandaly: lotos odkazuje na posvátnost života ve formě hmotného těla čtverech symbolizuje ukotvení - dobře uzemněné fyzické a duchovní stránky vaší osobnosti. Uvažujte také o červené barvě, která zastupuje základní životní sílu.

5. Představujte si, jak červeň zaplavuje kořenovou čakru jako rozžhavený proud energie, která vám nabízí nekonečnou zásobárnu síly. Vizualizujte si ji nejen v mysli, ale i pod svýma nohama. Vtáhněte ji do kořenové čakry, do spodní části páteře, kde krouží ve směru hodinových ručiček.

6. Právě jste použili mandalu jako portál a získali přístup k posilujícímu a uzdravujícímu elixíru. Dodá vám potřebné živiny, podporu a sebejistotu, fyzickou i emocionální sílu. Náhle se dokážete zbavit strachu a cítit se v bezpečí.

7. Zatímco upřeně hledíte na symbol kořenové čakry ve středu mandaly, myslete na to, že energie proudící v této čakře v sobě nese nejen sílu, ale i moudrost, jež postupně vzrůstá a zraje. Obrácený trojúhelník slouží jako mapa osobního rozvoje. Jakmile zesílí vaše kořeny, květy moudrosti a zralosti mohou plně rozkvést - nehledě na počasí, které kolem běsní.

8. Vnímejte, jak žhavá energie kořenové čakry naplňuje vaše tělo a mysl jako krev protékající vašimi cévami a vlásečnicemi. Je to velice osvěžující. Zůstaňte v tomto stavu tak dlouho, jak vám to bude příjemné: jste silní a sama Země je vaší spojenkyní.

9. Až budete připraveni, opět se vraťte k mandale a použijte ji jako most k návratu do každodenního života.

Autor meditace: Mike Annesley

Mohlo by vás také zajímat

0 komentářů